آوازه‌خوان

کلام‌پرداز: محمد صالح‌علا

ملودی‌ساز: تورج

تنظیم‌کننده: اریک

خواننده: ستار

اولین انتشار: سال ۱۳۵۵؛ «استریو دیسکو» شماره‌ی ۱۹

نام ترانه
خریدن / شنیدن
توضیحات
منبع
آوازه‌خوان