باد و بیشه

شاعر: فرهاد شیبانی

ملودی‌ساز: تورج

تنظیم‌کننده: اریک

خواننده: ابی

اولین انتشار: سال ۱۳۵۷؛ «آونگ» شماره ۱۳۱ («رنگارنگ» شماره‌ی ۱۳)

نام ترانه
خریدن / شنیدن
توضیحات
منبع
باد و بیشه