بارون شادی

کلام‌پرداز: بابک صحرایی

ملودی‌ساز: تورج

تنظیم‌کننده: علی موثقی

خواننده: امیر کهکشان

اولین انتشار: سال ۱۳۸۸؛ پخش از تلویزیون

نام ترانه
خریدن / شنیدن
توضیحات
منبع
بارون شادی