باغچه

کلام‌پرداز: فرهاد شیبانی

ملودی‌ساز: تورج

تنظیم‌کننده: اریک

خواننده: مازیار

اولین انتشار: سال ۱۳۵۶؛ «آونگ» شماره‌ی ۲۶ («رنگارنگ» شماره‌ی ۵)

نام ترانه
خریدن / شنیدن
توضیحات
منبع
باغچه
نوار"۱/۴
باغچه
با صدای تورج به زودی منتشر خواهد شد.