تکیه بر باد

ترانه‌ی متن فیلم «تکیه بر باد»

شاعر: محمد ذکایی (هومن)

ملودی‌ساز: تورج

تنظیم‌کننده: اریک

خواننده: مرجان

اولین انتشار: سال ۱۳۵۸؛ فیلم «تکیه بر باد» (کارگردان: فریدون ژورک»

نام ترانه
خریدن / شنیدن
توضیحات
منبع
تکیه بر باد
به‌ زودی