خواب کوچه

کلام‌پرداز: محمد ذکایی (هومن)

ملودی‌ساز: اریک

تنظیم‌کننده: اریک

خواننده: تورج

اولین انتشار: سال ۱۳۵۳؛ انتشارات «کاسپین»: صفحه‌ی گرام ۷ اینچ

نام ترانه
خریدن / شنیدن
توضیحات
منبع
خواب کوچه
به زودی