دستمال آبی

کلام‌پرداز: فرهاد شیبانی

ملودی‌ساز: تورج

تنظیم‌کننده: اریک

خواننده: تورج

اولین انتشار: سال ۱۳۵۶؛ «آونگ» شماره‌ی ۱۴

نام ترانه
خریدن / شنیدن
توضیحات
منبع
دستمال آبی
به زودی