دست تنهامو بگیر

کلام‌پرداز: شهبُد

ملودی‌ساز: تورج

تنظیم‌کننده: اریک

خواننده: تورج

اولین انتشار: سال ۱۳۵۵

نام ترانه
خریدن / شنیدن
توضیحات
منبع
دست تنهام بگیر
به زودی