دیوانه‌ی من

ترانه‌ی متن فیلم «آدمک»

کلام‌پرداز: لعبت والا*

ملودی‌ساز: تورج

تنظیم‌کننده: تورج

خواننده: فریدون فروغی

اولین انتشار: سال ۱۳۵۰؛ ترانه‌ی متن فیلم «آدمک»

*به رغم اینکه روی جلد صفحه‌ی ۷ اینچ ترانه‌ی «آدمک» نام لعبت والا به عنوان کلام‌پرداز آن ذکر شده، تورج همواره کلام این ترانه را نیز ساخته و پرداخته‌ی خود می‌دانست.

نام ترانه
خریدن / شنیدن
توضیحات
منبع
دیوانه‌ی من
به زودی