زمزمه

کلام‌پرداز: اردلان سرفراز

ملودی‌ساز: تورج شعبانخانی

تنظیم‌کننده: اریک

خواننده: اکی بنایی

اولین انتشار: سال ۱۳۵۳؛ انتشارات «کاسپین»

نام ترانه
خریدن / شنیدن
توضیحات
منبع
زمزمه
کاست