سرآسیمه

کلام‌پرداز: اهورا ایمان

ملودی‌ساز: تورج

تنظیم‌کننده: حسین سالاری مقدم

خواننده: رضا آریایی

اولین انتشار: سال ۱۳۹۶؛ انتشارات «نوخسروانی باربد»، آلبوم «باغ جنون»

نام ترانه
خریدن / شنیدن
توضیحات
منبع
سرآسیمه
در سامانه‌ی «بیب‌تونز» ارائه شده است.