شکوفه

شاعر: محسن اصفهانی

ملودی‌ساز: تورج

تنظیم‌کننده: ناصر چشم‌آذر

خواننده: مائد علی‌پور

اولین انتشار: سال ۱۳۹۳؛ سامانه‌های شنیداری

نام ترانه
خریدن / شنیدن
توضیحات
منبع
شکوفه