غم‌نامه

شاعر: شهین حنانه

ملودی‌ساز: تورج

تنظیم‌کننده: کاظم عالمی

خواننده: ستار

اولین انتشار: سال ۱۳۹۱؛ شرکت «ترانه»: آلبوم «چهل سال خاطره»

نام ترانه
خریدن / شنیدن
توضیحات
منبع
غم‌نامه