فاصله

ترانه‌ی متن فیلم «فاصله»

کلام‌پرداز: اردلان سرفراز

ملودی‌ساز: تورج

تنظیم‌کننده: اریک

خواننده: تورج

اولین انتشار: سال ۱۳۵۴؛ ترانه‌ی متن فیلم «فاصله»

نام ترانه
خریدن / شنیدن
توضیحات
منبع
فاصله
به زودی