فال

کلام‌پرداز: فرهاد شیبانی

ملودی‌ساز: تورج

تنظیم‌کننده: اریک

خواننده: تورج

اولین انتشار: سال ۱۳۵۴؛ جنگ تلویزیونی «دوست دارم»

نام ترانه
خریدن / شنیدن
توضیحات
منبع
فال
به زودی