قصه‌ی مهتاب

کلام‌پرداز: مسعود محمودی

ملودی‌ساز: تورج

تنظیم‌کننده: اریک

خواننده: سعید مهدوی

اولین انتشار: سال ۱۳۵۶، «آونگ» شماره‌ی ۲۵ («رنگارنگ» شماره‌ی ۴)

نام ترانه
خریدن / شنیدن
توضیحات
منبع
قصه‌ی مهتاب
کاست شرکت «آونگ»