قصه

کلام‌پرداز: روح‌انگیز بنیادلو

ملودی‌ساز: تورج

تنظیم‌کننده: اریک

خواننده: مرجان

اولین انتشار: سال ۱۳۵۷؛ انتشارات «C.B.S»، شماره‌ی ۳۸

در این جلد کاست «C.B.S» نام اریک، به خطا به عنوان سازنده‌ی ملودی این ترانه آمده است.

نام ترانه
خریدن / شنیدن
توضیحات
منبع
قصه
به زودی