قصه

کلام‌پرداز: شهبد

ملودی‌ساز: تورج

تنظیم‌کننده: اریک

خواننده: تورج

اولین انتشار: سال ۱۳۵۳، انتشارات «سورنا»؛ صفحه‌ی گرام ۷ اینچ

نام ترانه
خریدن / شنیدن
توضیحات
منبع
قصه
به زودی