قطار زندگی

کلام‌پرداز: سیامک آقایی

ملودی‌ساز: تورج

تنظیم‌کننده: مهران خالصی

خواننده: سیامک آقایی

اولین انتشار: سال ۱۳۹۵؛ سامانه‌های شنیداری

نام ترانه
خریدن / شنیدن
توضیحات
منبع
قطار زندگی