قمری

کلام‌پرداز: شرمین شجره

ملودی‌ساز: تورج

تنظیم‌کننده: اریک

خواننده: مرجان

اولین انتشار: سال ۱۳۵۸؛ انتشارات «C.B.S»، شماره‌ی ۶۸

نام ترانه
خریدن / شنیدن
توضیحات
منبع
قمری
به‌ زودی