لانه‌ی مور

شاعر: بابا طاهر

ملودی‌ساز: تورج

تنظیم‌کننده: اریک

خواننده: سیمین غانم

اولین انتشار: سال ۱۳۵۲؛ انتشارات «کجاوه»؛ صفحه‌گرام ۷ اینچ

نام ترانه
خریدن / شنیدن
توضیحات
منبع
لانه‌ی مور
به زودی