ماندگار

کلام‌پرداز: فرهنگ قاسمی

ملودی‌ساز: تورج

تنظیم‌کننده: پدرام کشتکار

خواننده: سعید جویان‌شاد

اولین انتشار: سال ۱۳۷۸؛ آلبوم «رنگارنگ»

نام ترانه
خریدن / شنیدن
توضیحات
منبع
ماندگار