من همینم (غریبه)

کلام‌پرداز: فرهاد شیبانی

ملودی‌ساز: تورج

تنظیم‌کننده: اریک

خواننده: مرجان

اولین انتشار: سال ۱۳۵۷؛ انتشارات «C.B.S»، شماره‌ی ۳۸

نام ترانه
خریدن / شنیدن
توضیحات
منبع
من همینم (غریبه)
به زودی