مهرگان

شاعر: علی‌رضا نوری‌زاده

ملودی‌ساز: تورج

تنظیم‌کننده: اریک

خواننده: ابی

اولین انتشار: این ترانه تا به حال به صورت رسمی منتشر نشده است.

نام ترانه
خریدن / شنیدن
توضیحات
منبع
مهرگان
به زودی