نازی نازکن

کلام‌پرداز: فرهاد شیبانی

ملودی‌ساز: تورج

تنظیم‌کننده: اریک

خواننده: ابی

اولین انتشار: سال ‍۱۳۵۶؛ «آونگ» شماره‌ی ۲۰ («رنگارنگ» شماره‌ی ۱)

نام ترانه
خریدن / شنیدن
توضیحات
منبع
نازی نازکن
نوار "1/4