همسفر

کلام‌پرداز: سعید طبیبی

ملودی‌ساز: تورج

تنظیم‌کننده: اریک

خواننده: ستار

اولین انتشار: سال ۱۳۵۳؛ انتشارات «کاسپین»: صفحه‌ی گرام ۷ اینچ

نام ترانه
خریدن / شنیدن
توضیحات
منبع
همسفر
به زودی