پایان

کلام‌پرداز: اردلان سرفراز

ملودی‌ساز: تورج

تنظیم‌کننده: اریک

خواننده: مهناز

اولین انتشار: سال ۱۳۵۶؛ «آونگ» شماره‌ی ۵۳ («رنگارنگ» شماره‌ی ۶)

نام ترانه
خریدن / شنیدن
توضیحات
منبع
پایان
با صدای مهناز
نوار "1/4 (میکس مقدماتی)