پرستوهای عاشق

کلام‌پرداز: مسعود محمودی

ملودی‌ساز: تورج

تنظیم‌کننده: اریک

خواننده: تورج

اولین انتشار: سال ۱۳۵۳؛ انتشارات «کاسپین»: صفحه‌ی گرام ۷ اینچ

این ترانه یک سال بعد از انتشار روی فیلم «فاصله» (کارگردان: مرتضی عقیلی) نیز قرار گرفت.

نام ترانه
خریدن / شنیدن
توضیحات
منبع
پرستوهای عاشق
به زودی