پرستو

کلام‌پرداز: بابک صحرایی

ملودی‌ساز: تورج

تنظیم‌کننده: رضا آریایی

خواننده: رضا آریایی

اولین انتشار: سال ۱۳۹۶؛ انتشارات «نوخسروانی باربد»، آلبوم «باغ جنون»

نام ترانه
خریدن / شنیدن
توضیحات
منبع
پرستو (تنظیم آکوستیک)
در سامانه‌ی «بیب‌تونز» ارائه شده است.
پرستو (تنظیم الکترونیک)
در سامانه‌ی «بیب‌تونز» ارائه شده است.