چه صبوره دل من

شاعر: فرهاد شیبانی

ملودی‌ساز: تورج

تنظیم‌کننده: اریک

خواننده: سیمین غانم

اولین انتشار: سال ۱۳۵۵

نام ترانه
خریدن / شنیدن
توضیحات
منبع
چه صبوره دل من
نوار "1/4