کویر

کلام‌پرداز: مسعود محمودی

ملودی‌ساز: تورج شعبانخانی

تنظیم‌کننده: اریک

خواننده: ابی

اولین انتشار: سال ۱۳۵۶، «آونگ» شماره‌ی ۵۶

نام ترانه
خریدن / شنیدن
توضیحات
منبع
کویر