گل‌ کاغذی

کلام‌پرداز: شرمین شجره

ملودی‌ساز: تورج

تنظیم‌کننده: اریک

خواننده: ستار

اولین انتشار: سال ۱۳۵۴؛ انتشارات «کاسپین»

از این ترانه‌ دو سال پس از انتشار در متن فیلم «گل‌های کاغذی» نیز استفاده شد.

نام ترانه
خریدن / شنیدن
توضیحات
منبع
گل کاغذی