گل ناز پرپر من

کلام‌پرداز: اردلان سرفراز

ملودی‌ساز: تورج

تنظیم‌کننده: اریک

خواننده: تورج

اولین انتشار: سال ۱۳۵۴

نام ترانه
خریدن / شنیدن
توضیحات
منبع
گل ناز پرپر من
به زودی