گل کاغذی

کلام‌پرداز: اردلان سرفراز

ملودی‌ساز: تورج

تنظیم‌کننده: اریک

خواننده: اکی بنایی

اولین انتشار: سال ۱۳۵۴؛ انتشارات «کاسپین»

نام ترانه
خریدن / شنیدن
توضیحات
منبع
گل کاغذی
با صدای اکی بنایی