گوهر یک‌دانه

شاعر: حافظ

ملودی‌ساز: تورج

تنظیم‌کننده: اریک

خواننده: تورج

اولین انتشار: سال ۱۳۵۳، انتشارات «سورنا»؛ صفحه‌ی گرام ۷ اینچ

نام ترانه
خریدن / شنیدن
توضیحات
منبع
گوهر یکدانه
به‌ زودی